Name: Dimitris Mpoukouris
Nickname: Pokori
Weapon of choice: Snowboard